Pożyczka chwilówka – nowe regulacje prawne

pozyczka online bez biku

Szybka pożyczka chwilówka przez internet jest teraz bardziej korzystna. 11 marca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przyniosła wiele zmian w systemie udzielania pożyczek krótkoterminowych. Stawiają one pożyczkobiorcę w bardzo korzystnym położeniu.

Przede wszystkim zostały poddane modyfikacji maksymalne koszty, które są związane z udzieleniem pożyczki w całym okresie spłaty zobowiązania. Po nowelizacji nie mogą być wyższe niż jednokrotność kwoty chwilówki. Natomiast maksymalne opłaty i odsetki za zwłokę w spłacie pożyczki krótkoterminowej plasują się na poziomie sześć razy wyższym niż stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to, że firma pożyczkowa nie może pobrać od nas wyższej sumy z tytułu opóźnienia w zapłacie. Ponadto koszty pożyczki, inne niż odsetki, które dotychczas powodowały znaczne obciążenie dla niejednego pożyczkobiorcy, zostały ograniczone do maksymalnie 30% wartości chwilówki w skali roku.

Szybka pożyczka chwilówka na dowód a jej koszty

Dzięki powyższym zmianom, chwilówka stała się bezpiecznym narzędziem finansowym. Rokuje się duży wzrost jej popularności, z uwagi na znaczne ograniczenie kosztów w drodze ustawowej. Pożyczkobiorca, który nie spłaci pożyczki na czas, nie musi obawiać się już dowolności w działaniu windykatorów, ponieważ chroni go wspomniana nowelizacja. Oczywiście instytucje udzielające chwilówek nadal są związane wysokością odsetek maksymalnych. Są one ustalone na poziomie cztery razy wyższym niż stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W ostatnich czasach wskaźnik ten rzadko ulega zmianom, co powoduje pewność sytuacji.
Oprócz wskazanych wyżej modyfikacji stanu prawnego dot. chwilówek, ustawodawca zapewnił sprawne wykonanie postanowień ustawy przez firmy pożyczkowe. Nad prawidłowym przebiegiem wprowadzania zmian czuwa Komisja Nadzoru Finansowego.